Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cumhuriyet Kavgalar ve Türk Cumhurbakanlar

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Türk Milleti zengin tarihi boyunca hür ve bamsz yaam, bu hayat tarzndan asla vazgeçmeyen bir millettir. Vatannn birliine ve bölünmezliine, Devleti'nin bamszlna, vatandalarnn hak ve hürriyetlerine yaplacak tecavüzleri, can pahasna da olsa önlemeyi ve saldrlar yok etmeyi bir içgüdü olarak benimsemi ve bu alkanln tarihi boyunca uygulamtr. Üç bin yla uzanan tarihimizde, Türk milletinin daima hür ve bamsz yaadn, bamszln kaybettii ksa süren dönemlerde ise cann, kann feda etmekten çekinmeyerek istiklalini geri aldn gösteren birçok örnekler vardr.
(Kitabn içinden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 296

Bask Yl: 1994

e-Kitap:

Sayfa Says: 314

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2014

Lingua Turco

EAN-13 2789786004904

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cumhuriyet Kavgalar ve Türk Cumhurbakanlar"

Cumhuriyet Kavgalar ve Türk Cumhurbakanlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima