Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cursed - Átkozott

Thomas Wheeler
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
9,48

Nimue számkivetettként n fel. A fekete mágiával való kapcsolata miatt druida falujában rettegnek tle, így a kétségbeesett lány el akar menekülni

Azonban a vörös paladinok lemészárolják az egész falut, és Nimue élete örökre megváltozik. Haldokló anyja felszólítja, hogy vigye el az si kardot egy legendás varázslónak, így Nimue lesz népének egyetlen reménysége. Küldetése során aligha van ideje bosszút állni, mégis, a benne egyre növekv er miatt semmi másra nem tud gondolni.

Nimue szövetséget köt Arthurral, a jókép zsoldossal, valamint Britannia menedéket keres tündérnépeinek tagjaival. Megforgatja a kardot, amely az egyetlen, igaz királyt illeti, lekaszabolja a paladinokat és egy romlott uralkodó seregét is. Küzdelme során megpróbálja egyesíteni a tündérnépeket, igyekszik bosszút állni a családjáért, és felfedezni a sorsát övez titkot.

És talán egyvalami változtathatja meg a sorsot: az, ami a penge végén található.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633108413

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cursed - Átkozott"

Cursed - Átkozott
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima