Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cyfaill Pwy o'r Hen Wlad?
Cyfaill Pwy o'r Hen Wlad?

Cyfaill Pwy o'r Hen Wlad?

by Rhiannon Williams
pubblicato da University of Wales Press

26,93
Disponibile in 3-4 settimane.
54 punti carta PAYBACK
Prodotto acquistabile con Carta del Docente e 18App
Aggiungi al carrello
Consegna gratuita con spesa totale superiore a 24€
facebook tweet linkedin whatsapp
Aggiungi al carrello
Consegna gratuita con spesa totale superiore a 24€
facebook tweet linkedin whatsapp

Dyma gyfrol sy'n ymdrin a hanes Cymry America yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, trwy lygaid y wasg gyfnodol Gymraeg. Cynrychiolai'r cyfnod rhwng 1838 ac 1866 ei hoes aur, ond ychydig iawn o ymchwil sydd wedi darlunio hynt a helynt yr ymfudwyr o Gymru trwy ddefnyddio cyfnodolion fel ffynonellau cynradd. Fel cyfrwng cyfathrebu allweddol yn yr oes honno, rhoddent lwyfan i'r Cymry drafod pynciau'r dydd yn eu mamiaith. Prin bod unrhyw un yng Nghymru heb ryw gysylltiad teuluol ag America, neu'n adnabod rhywun sydd wedi ymfudo, ac yn yr un modd mae gan ddisgynyddion y Cymry yn America ddiddordeb yn eu hetifeddiaeth - mae bwrlwm y cymdeithasau Cymreig yn ffynnu o hyd ar draws y cyfandir, a dathliadau Gwyl Ddewi a chymanfaoedd mor fyw ag erioed. Eto i gyd, ychydig iawn a wyddant fod gwasg Gymraeg fywiog ar un adeg yn gwasanaethu'r Cymry yn eu gwlad fabwysiedig.

La nostra recensione

'Cawn yma flas ar fwrlwm ac egni diwylliant Cymraeg yr Unol Daleithiau yng nghyfnod yr ymfudo mawr ynghyd a darlun byw o lafur William Rowlands ac eraill a wasanaethodd gymunedau helaeth o Gymry America, eu gobeithion a'u rhwystredigaethau. Dyma ychwanegiad gwerthfawr at gorff cynyddol o waith sy'n esbonio pwysigrwydd ac arwyddocad America i'r profiad Cymreig.' - Yr Athro D. Densil Morgan, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; 'Yn archwiliad rhyngddisgyblaethol cyfoethog, treiddgar a dadlennol ar wasg gyfnodol Gymraeg America yn negawdau canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg bydd y gyfrol bwysig hon yn ddarllen hanfodol i unrhyw un sydd a diddordeb yn llenyddiaeth, crefydd, iaith a phrofiadau rhyngwladol y Cymry.' - Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd

Dettagli

Generi History » America » Modern History

Editore University Of Wales Press

Formato Paperback / softback

Pubblicato 15/03/2017

Lingua Gallese

Isbn o codice id 9781786830586

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cyfaill Pwy o'r Hen Wlad?"

Cyfaill Pwy o
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima