Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

D mai departe

Catherine Ryan Hyde
pubblicato da Pandora M

Prezzo online:
7,51

Inspirat de o tem pe care o primete de la noul su profesor de tiine sociale, micul Trevor are o idee menit s schimbe lumea. O ambiie uria pentru un puti de numai doisprezece ani, dar care reuete, în ciuda obstacolelor, s nu-i piard idealismul i s demonstreze c toi putem fi capabili de fapte bune.

În jocul aritmetic al lui Trevor, de la un singur om care face trei lucruri importante pentru trei oameni diferii, se poate ajunge la o lume întreag în care o favoare primit nu se întoarce, ci se rspltete dând mai departe ajutorul celor care au nevoie de el.

O capodoper cu un final incendiar." Kirkus Reviews

Foarte puternic dialoguri veridice i nuane care fac personajele mai vii decât ar fi în realitate." Chicago Tribune

Catherine Ryan Hyde ne conduce ctre un final curajos i puternic." Los Angeles Times

Filosofia din spatele crii este atât de interesant, iar optimismul ei atât de contagios, încât cititorul absoarbe fr s-i dea seama o poveste de care-i va aminti mult vreme." The Denver Post

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pandora M

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/01/2017

Lingua Rumeno

EAN-13 9786069780114

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "D mai departe"

D mai departe
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima