Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dö som en man, sa jag

Bengt Ohlsson - Thomas Asplund
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,59

Dö som en man, sa jag är berättelsen om Ragnar och AF, 17 år gamla, kompisar och klasskamrater på Kungsholmens gymnasium. I början av sommaren skiljs deras vägar åt. AF ger sig ut i Europa och Ragnar tar jobb som städare på ett sjukhus. Men de erfarenheter de gör är ändå likartade: de dricker för mycket vin och vågar på allvar närma sig tjejer, de konfronteras med döden och upptäcker att deras föräldrar är människor av samma kött och blod som de själva. Till hösten träffas de igen och börjar plugget. Men det är mycket som då har blivit annorlunda för dem.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789100163907

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dö som en man, sa jag"

Dö som en man, sa jag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima