Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Da Vinci ifresi sata çkt ilk haftann sonunda büyük bir baar kazand. New York Times'n 'en çok satanlar' listesine "1 Numara"dan girdi. Ayn zamanda Wall Street Journal, Publishers Weekly ve San Francisco Chronicle'n 'en çok satanlar' listesinde ilk sradaki yerini uzun süre korudu. Colombia Pictures kitabn film haklarn satn ald.

Harvard Üniversitesi Simge-Bilim Profesörü Robert Langdon, Paris'te i gezisindeyken, gece yars, Louvre'un yal müdürünün ölü bulunduu haberini alr. Langdon ve yetenekli Fransz kriptoloji uzman Sophie Neveu, cesedin etrafndaki izleri takip ederek bu garip esrar perdesini araladkça, ipuçlarnn onlar Da Vinci'nin tablosuna götürdüünü kefederler. Büyük usta bu srr herkesin görebilecei bir yere, ünlü eseri Mona Lisa tablosunun içine gizlemitir.
Langdon bu garip balanty aça çkarnca tehlike artar. Cinayete kurban giden müze müdürü de, Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, Da Vinci ve aralarnda dier ünlülerin de bulunduu gizli bir kurulu olan Sion Manastr Dernei'nin bir üyesidir.
Langdon, aydnlatmaya çaltklar bu tehlikeli srrn yüz yllardr tarihin derinliklerinde gizlendiinden üphelenir. Böylece Paris ve Londra sokaklarnda amansz bir kovalamaca balar. Langdon ve Neveu, kendilerini, atacaklar her adm önceden bilen esrarengiz olduu kadar da çok zeki olan bir adamla kar karya bulurlar. Eer bu karmak bilmeceyi çözemezlerse Priory'nin büyük yanklar uyandracak bu çok eski gerçei ebediyen kaybolacaktr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 495

Bask Yl: 2003

Cep Boy:

Sayfa Says: 528

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 591

Bask Yl: 2003

Dili: Türkçe
Yaynevi: Altn Kitaplar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Altn Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789752117952

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Da Vinci ifresi"

Da Vinci ifresi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima