Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder

Stefaan Degand
pubblicato da Agora, Uitgeverscentrum

Prezzo online:
17,99

Acteur Stefaan Degand (1978) groeide op in het West-Vlaamse Wevelgem, een dorp dat hij ontgroeide in de grootstad Antwerpen, waar het leven zich verder ontspon. In een bezwerend en intens proza verhaalt hij over dat leven tot op heden. Over hoe de liefde in zijn leven kwam, en ook weer ging. En terugkwam. Over hoe leven ook maar wat klungelen is. En over eten, lekker, gulzig en veel. Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder is een middelvinger naar de dood, een ode aan het leven, en een boek dat tegelijk oorverdovend luid en ontroerend stil is.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per la prima infanzia

Editore Agora, Uitgeverscentrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789463930758

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder"

Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima