Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dagboek van meneer groot, donker en knap - mijn leven is veranderd

Kaz Campbell
pubblicato da Kc Global Enterprises Pty Ltd

Prezzo online:
0,99

Dit is wat onze geweldige Amazon-lezers zeggen:
Ik hou ervan! Het is zo geweldig, inspirerend voor alle bijna coole meiden.
Dit boek laat zien dat meneer lang, donker en knap een zachte kant heeft! het is zo schattig! Ik denk dat dit boek echt goed is en ik denk dat het een van mijn favoriete boeken is.
Het was eerst heel triest. Je ziet mijn BFF haar mama verliezen en ze las dit boek en zei dat ze hetzelfde voelde. Ik vind het ook leuk dat Maddi een dagboek schrijft, maar dan kun je de zuivel van de heer TDH lezen. Ik hou van dit boek, schrijf alsjeblieft nog een voor mij om mooi te lezen alsjeblieft met een kers op de top! I
Looooooooooooved het boek kun je nog een ander rite doen omdat ik het zo leuk vond (ik deed het) !!!

Van de auteur

Dagboek van Mr Tall, Dark and Handsome gaat over Richard ... ja Maddi's vriend (van Diary of an Almost Cool Girl). Je kunt over zijn leven lezen en wat hij van Maddi vindt.
Richard verloor zijn moeder en hij en zijn vader worstelen om het hoofd te bieden. Richard ontdekt enkele van zijn moeders schatten en onder hen is een heel oud zakhorloge met een briefje van zijn moeder. Wat er daarna gebeurt, neemt Richard mee op een enorm avontuur.
Meisjes en jongens van 8 tot 12 jaar houden echt van dit boek.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Kc Global Enterprises Pty Ltd

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/01/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9781547565313

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dagboek van meneer groot, donker en knap - mijn leven is veranderd"

Dagboek van meneer groot, donker en knap - mijn leven is veranderd
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima