Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Daisy Sisters

Henning Mankell
pubblicato da Leopard förlag

Prezzo online:
17,63

De kallar sig Daisy Sisters. Elna och Vivi heter de och nu är de på väg med cykel och packning upp mot norska gränsen. Det är krigsåret 1941 och äntligen riktig sommar efter den värsta vintern i mannaminne. Men känslan av frihet förbyts i ångest när Elna blir våldtagen av en soldat på permission. Hon blir med barn och föder en dotter som döps till Eivor. Arbetarflickan Eivor Maria Skoglund vill inte bli som sin mor, det vet hon säkert. Hon ska bestämma över sin egen tillvaro. Men livet blir inte som hon tänkt sig.

Daisy Sisters är en berättelse om förhoppningar, drömmar och bister verklighet hos de generationer som skapade det svenska folkhemmet.

Henning Mankell är Sveriges internationellt mest läste författare. Hans böcker har sålt i över 30 miljoner exemplar och översatts till mer än 40 språk. Daisy Sisters kom ut första gången 1982.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Leopard Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/09/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789173433402

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Daisy Sisters"

Daisy Sisters
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima