Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kunsthistoriker Francis Beckett fortæller om dansk kunst fra de tidligste tider og op til 1920`erne, hvor begge bind udkom. Bind 2 gennemgår dansk kunst fra middelalderen og gotikken op til 1926. Francis Beckett beskriver både kunst og arkitektur i perioden, og hvilke udenlandske stilarter, der tog fat i dansk malerkunst, samt hvordan traditionen for religiøs arkitektur og udsmykning ændrede sig gennem århundrederne. Francis Beckett (1868-1943) var en dansk kunsthistoriker og forfatter. I løbet af sit liv foretog han mange længere studierejser i Europa. I 1924 blev han en del af direktionen for Ny Carlsbergfondet, og samme år blev han Ridder af Dannebrog. Francis Beckett debuterede som forfatter i 1895 med bogen "Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder" og udgav efterfølgende flere bøger om europæisk kunst- og arkitekturhistorie.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Danmarks kunst. Bind 2"

Danmarks kunst. Bind 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima