Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sarah krijgt paardrijles van haar opa. Maar wanneer hij overlijdt en Sarah er plots alleen voor staat, biedt advocate Natasha haar de helpende hand. Dit zet hun levens op z'n kop. Jojo Moyes, auteur van de bestsellers 'Voor jou' (verfilmd als 'Me Before You'), `Een leven na jou' en `Voor mij' schreef met 'Dans met mij' opnieuw een prachtige en ontroerende roman.

In een vergeten hoekje van Londen leert de 14-jarige Sarah op haar geliefde paard Boo te rijden alsof zij samen dansen. Hun leermeester is Sarahs opa Henri, die zelf heeft gestudeerd aan `le Cadre noir', een van de meest prestigieuze rijscholen in Frankrijk. Hij hoopt dat het Sarah een kans in het leven zal geven. Maar als het noodlot toeslaat staat Sarah er weer alleen voor.
Natasha is advocate Jeugdrecht en raakt vaak te nauw betrokken bij haar zaken. Ze leeft gescheiden van haar bijna-ex-man Mac, maar nu komt hij tijdelijk weer wonen in het huis dat nog van hen beiden is. Als ze bij toeval Sarah ontmoet en haar een helpende hand biedt, zet dit haar leven pas echt op z'n kop.

`Dans met mij is een prachtig verhaal, met goed uitgewerkte verhaallijnen en levensechte personages, dat je in één ruk uitleest.' Telegraaf VROUW
`Heerlijk boek om bij te huilen en te lachen.' Libelle

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789026141409

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dans met mij"

Dans met mij
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima