Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dart sporuna balamak

C. Oach
pubblicato da epubli

Prezzo online:
5,49

Hiç mükemmel dartn nasl atldn merak ettiniz mi? Ya da profesyonellerin bask altnda skor yapacak kadar zihinsel olarak odaklanmay nasl baardklarn? 'Yeni Balayanlar için Dart', dartn büyüleyici dünyasna giri biletiniz. At isabetinizi gelitirmenize yardmc olacak etkili teknikleri örenin ve her türlü oyun durumunda sakin ve odaklanm kalmanz salayacak zihinsel stratejileri kefedin. Bu kitap, ister darta yeni balyor olun, ister biraz deneyiminiz olsun ve becerilerinizi gelitirmek istiyor olun, ideal yol arkadanzdr. Hemen balayn ve hedefi tam on ikiden vurun!

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Sport » Altri sport

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2023

Lingua Turco

EAN-13 9783758441370

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dart sporuna balamak"

Dart sporuna balamak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima