Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ana és Connor három éve szeretk. Szk hotelszobákban, zsúfolt kávézókban, rövid üzenetekben és lopott hétvégéken egy olyan világot építenek maguknak, amelyben kettejükön kívül nincsen másnak hely, és amelybl esténként más-más családhoz térnek haza.
Egy nap aztán megtörténik az elképzelhetetlen: Connort halálos baleset éri, és Ana egyedül találja magát a titkuk fogságában. Ráadásul a legrosszabb szerepben - hivatalból, hagyatéki ügyvédként pont neki kell vigaszt és megnyugvást nyújtania a gyászoló özvegynek.
Hogyan veszíthetünk el valakit, akirl a világ azt sem tudta, hogy a miénk? Hogyan gyászolhatunk meg valamit, ha a fájdalmunkat nem beszélhetjük ki? Sarah Crossan regénye két egymás árnyékában létez házasság élveboncolása, egy volt szeret érzelemteli, ám kegyetlenül szinte vallomása szerelemrl, veszteségrl, az elengedés és a megbocsátás útvesztirl.

Istenem, lenygöz... Sarah zseniális író." - CECELIA AHERN.

Sarah egy olyan írásmódot alkotott a regényeiben, ami egyedi, és csakis az övé." - JOHN BOYNE, A csíkos pizsamás fiú szerzje.

Meggyz, gyönyören megírt történet." - THE SUNDAY TIMES.

Az idzítés királynje... Crossan az élet legsötétebb perceit is humorral és emberséggel tálalja; garantáltan nem fogja tudni letenni." - THE TIMES.

Párkapcsolat, hivatás és anyaság egyaránt górcs alá kerül a »másik n« megkapó portréjában." - DAILY MAIL.

A házasságtör viszony lírai beszámolója a szerz finom, egyedi stílusa miatt igazán megrázó és hatásos. Elvárom, hogy legalább annyi díjat hozzon az írónak, mint az ifjúsági regényei." - RED.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore General Press Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/02/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634524687

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Darázsfészek"

Darázsfészek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima