Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

David Bowie útja a bölcsességhez

Mark Edwards
pubblicato da Cartaphilus Kiadó

Prezzo online:
11,66

Mit tenne Bowie?
David Bowie nem csupán a könnyzene, hanem az egész popkultúra meghatározó alakjává vált fél évszázados karrierje alatt. Bowie nemcsak rendkívül tehetséges zenész, hanem elmélyült gondolkodó is volt, aki a buddhizmusból kiindulva számos filozófus és gondolati iskola ideáiból ötvözte figyelemre méltó bölcsességét.
Mark Edwards, az ismert brit újságíró/coach az énekes-dalszerz életmvén át vezeti az olvasókat az elmélyülés és önismeret útján. Tíz nagyhatású leckében mutatja meg, hogyan birkózhatunk meg a nehézségekkel és veszteségekkel, hogyan érthetjük meg önmagunkat és küldetésünket az életben, és lehetünk úrrá érzelmeink felett - épp úgy, ahogy Bowie is tette.
A David Bowie útja a bölcsességhez egyedi betekintést nyújt minden idk legkülönlegesebb rocksztárjának életébe, és segítséget ad a boldogság és lelki béke megtalálásában - nem csak a Bowie-rajongóknak.

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Fedi alternative (Scientology, studi sull'occulto, satanismo¿) » Storia delle religioni

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/03/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632668871

0 recensioni dei lettori  media voto 1  su  5

Scrivi una recensione per "David Bowie útja a bölcsességhez"

David Bowie útja a bölcsességhez
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima