Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Telefonen ringer strax efter midnatt, strax efter noll. Det är från sjukhuset."

När Lucas blir kallad till akuten tar han med sig schackspelet för att han och pappa ska kunna spela i väntan på utskrivningen. Det blir inte en natt för schack. Istället dör hans pappa. Chockad återvänder Lucas hem för att finna sig i ett tillstånd av en allt uppslukande sorg. Döden & Co. är en gripande skildring av sorgens stundtals bisarra uttryck, men också en bok om Marilyn Monroe och Kate Moss och Moder Teresa och schack och ensamhet och om att resa runt i världen och om att läsa och att skriva. Det är en berättelse om kärlek och minne, en intensiv, dråplig och stundtals besatt uppgörelse med det förflutna: "Det är som att peta i ett sår och det gör ont och det känns skönt och när det känns skönt gör det ont och när det gör ont är det skönt."

Boken handlar om någon som står mycket nära författaren - men absolut inte är han. Lukas Moodysson själv säger om huvudpersonen: "Jag skulle ha kunnat vara han om två tre fyra saker hade varit annorlunda i mitt liv. Jag tycker det där är en fascinerande tanke, att det inte krävs så stora förändringar för att man ska bli en totalt annorlunda person. Som Lucas tänker i boken, att om hans namn hade stavats annorlunda, om det stavats Lukas istället för Lucas, då hade han varit en annan person Det är så jag har tänkt. Att den handlar om någon som hade kunnat vara jag."

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2011

Lingua Svedese

EAN-13 9789143510874

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Döden & Co."

Döden & Co.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima