Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Döden pa vingarden

Sofia Rutback Eriksson - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,60
11,10
-5 %
11,10

Kryssningsfartyget Princess Royal har pa sin färd jorden runt natt södra Frankrike. Där stiger den pensionerade försäkringsutredaren Herkules Persson iland med ett bestämt mal i sikte, att i behaglig ensamhet besöka tva marinmuseer i byn Cassis. Men planerna kullkastas när han dessvärre blir tilldelad ansvaret att vakta en ödla och rakar ut för ett svarlöst transporthaveri. Istället för att släcka kunskapstörsten bland museimontrar hamnar han pa en vingardsvistelse med nagra nygamla bekantskaper. Oturligt nog blir ägaren till en av traktens rivaliserande vingardar mördad med en gammal vapensköld, varvid en gammal dam fran kryssningen framstar som huvudmisstänkt. Att hon är skyldig till mer än en alltför hög vinkonsumtion och minnesförlust är föga troligt, och Herkules beslutar sig motvilligt för att hitta den riktiga förövaren. Men kommer han att lyckas lösa gatan innan fel person lases in pa vatten och bröd, eller möjligen da med uselt boxvin? Och dessutom i en kamp mot klockan innan det ater är dags för avfärd med den kryssning som kommit att bli hans trygghet i tillvaron?

"Döden pa vingarden" är fjärde boken i den pussliga mysdeckarserien om Herkules Persson, den ofrivillige detektiven. Missa inte heller att läsa bokserien om Herkules bonusdotter, "Katarinas eminenta detektivbyra"!

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789180525176

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Döden pa vingarden"

Döden pa vingarden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima