Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Döden upphöjt till tva

Sofia Rutback Eriksson - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,60
11,10
-5 %
11,10

Herkules Persson, före detta försäkringsutredare tillika hobbystatistiker, har aldrig trott pa tur. Men när han beslutar sig för att avsta fran att stiga av i Cinque Terre fem förtrollande byar med andlöst vackra vyer i hopp om lite lugn ombord pa kryssningen, kunde man hoppas att han skulle finna det. Efter en tankeväckande föreläsning ser han fram emot ett parti schack med matematikprofessor Marek Jankowskij. Men ödet har andra planer. Professorns liv avslutas innan schackpartiet ens pabörjats, och han lämnar efter sig ett gatfullt meddelande som endast Herkules och ett fatal andra kan tyda. Plötsligt kastas Herkules in i en ny mordutredning denna gang som huvudmisstänkt. Kommer han att lyckas lösa mysteriet innan Dieter Glück fran Interpol tar honom? Eller kommer var oväntade hjälte att hamna bakom las och bom för gott?

"Döden upphöjt till tva" är femte boken i den pussliga mysdeckarserien om Herkules Persson, den ofrivillige detektiven. Missa inte heller att läsa bokserien om Herkules bonusdotter, "Katarinas eminenta detektivbyra"!

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189804302

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Döden upphöjt till tva"

Döden upphöjt till tva
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima