Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dødens ansikt

«Jeg gjorde det med hensikt. For å få høre deg skrike.»

Som tenåring unnslapp Jane Killian døden med en hårsbredd da hun ble påkjørt i vannet av en båtfører som etterpå bare forsvant. Nå har hun alt å leve for. En rekke operasjoner har rettet opp ansiktet hennes, hun er en kjent kunstner og venter barn med den fremgangsrike plastikkirurgen Ian Westbrook.

Men så blir en kvinne med koblinger til Ian brutalt drept, og politiet tar ham inn som hovedmistenkt. Til å begynne med gjør Jane alt for å få mannen sin frikjent, men etter hvert får hun stadig større problemer med å ignorere en gnagende uro. Kan han være skyldig? Marerittene kommer tilbake. Hun får anonyme beskjeder, etter alt å dømme fra ham - båtføreren hun alltid har ment kjørte på henne med vilje.

Jane må nå innse den skrekkelige sannheten. Hennes plageånd vet alt om henne; hva hun liker og ikke liker, hennes daglige rutiner og - verst av alt - hennes største redsler. Og han kommer nådeløst til å benytte seg av alt han vet - for å ta livet av Jane.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2016

Lingua

EAN-13 9789150741858

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dødens ansikt"

Dødens ansikt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima