Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dødsdoktrinen - Sjælens øje

James Dashner
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,34

Dødsdoktrinen byder på en verden med hyperavanceret teknologi, cyberterrorister og gaming ud over din vildeste fantasi - og dit værste mareridt. Af forfatteren bag verdensfænomenet Maze Runner.

VirtNettet tilbyder en total nedsænkning af krop og sind i en kæmpemæssig, virtuel verden. Jo bedre en hacker du er, jo sjovere bliver oplevelsen. Hvorfor følge reglerne, når de er så lette at bryde? Men én gamer har udnyttet systemet lidt for godt - med et katastrofalt og livsfarligt resultat.

Staten ved, at det vil kræve en hacker for at fange en hacker, og derfor har de længe holdt øje med Michael

VERDEN ER VIRTUEL - FAREN ER ÆGTE. VELKOMMEN TIL VIRTNET.

Sjælens øje er første bind i trilogien, Dødsdoktrinen.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dødsdoktrinen - Sjælens øje"

Dødsdoktrinen - Sjælens øje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima