Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Grote klassieker nu in een voordelige editie De Aleph en andere verhalen is een bundel boordevol filosofische puzzels en bovennatuurlijke verrassingen. De man met het absolute geheugen, het meisje dat haar verkrachting op briljante wijze wreekt, de schrijver die Don Quichot herschrijft, de moordenaar die een bedrieglijk eenvoudig labyrint optrekt waarin een politieman zijn dood tegemoetgaat, Judas die Jezus verraadt om hem te kunnen idealiseren, de Aleph die alles bevat wat ooit is geweest en wat ooit zal zijn, de wereld als bibliotheek of de bibliotheek als wereld - het zijn enkele van de inmiddels klassieke verhalen uit deze bundel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Racconti e antologie letterarie

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789403199306

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Aleph en andere verhalen"

De Aleph en andere verhalen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima