Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Magie van Rome

Andrea Vreede
pubblicato da Rode Kamer, de

Prezzo online:
9,95

Andrea Vreede De magie van Rome Wandelingen door de eeuwen heen Rome is de stad van Caesar en Caravaggio, van Borromini en Bruno. Van chaotisch verkeer, brede boulevards en intieme achterafstraatjes. Van protserige barok en ontroerende eenvoud. Van Kerk en van corruptie, van politiek en dolce vita. Rome is voor velen een balsem voor de ziel en voor sommigen een liefde voor het leven. Auteur Andrea Vreede neemt de lezer mee op een reeks wandelingen in het voetspoor van bekende en minder bekende inwoners van Rome. Op een reis door de tijd in een stad waar iedere steen een verhaal vertelt. Andrea Vreede (Amsterdam, 1962) vestigde zich in 1993 als archeoloog en tolk-vertaler Italiaans in Rome. Een aantal jaren reisde ze als gids voor het culturele toerisme heel Italiƫ door. In 2002 belandde ze in de journalistiek als correspondente in Italiƫ voor het NOS Journaal.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Guide turistiche » Italia

Editore Rode Kamer, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/03/2011

Lingua Olandese

EAN-13 9789078124986

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Magie van Rome"

De Magie van Rome
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima