Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Obeliskpoort is het tweede deel van N.K. Jemisins prijswinnende trilogie: De Gebroken Aarde.

Een genrebrekende roman over klimaatverandering, rassenscheiding en onderdrukking in een wereld waarin meedogenloze natuurkrachten complete beschavingen wegvagen. Het laatste Seizoen is van start gegaan, en de mensheid vervaagt langzaam in de lange, donkere nachten en de dikker wordende asregens. Essun - voorheen Damaya, voorheen Syenite, nu wreker - heeft een schuilplaats gevonden. Maar haar dochter is nog steeds vermist. In plaats daarvan is er Alabaster Tienring - gek, wereldvernietiger, verlosser - met een verzoek dat alleen Essun kan inwilligen. Een verzoek dat het lot van de Stilte voor goed kan bezegelen. Het verhaal gaat verder met een verdwenen dochter, gevonden door de vijand, en in krachten groeiende. Een dochter wiens keuzes de wereld kunnen breken. Het gaat verder met de machtige obelisken, immer aanwezig, zwevend boven het aardoppervlak als zwijgende kolossen, en een eeuwenoud mysterie dat eindelijk samenkomt.

`Verbluffend mooi, alweer.' Kirkus (met ster)

`Jemisins vervolg op Het Vijfde Seizoen is uitzonderlijk.' Library Journal (met ster)

`Fascinerend, uitdagend en buitengewoon spannend.' Publishers Weekly (met ster)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fiabe, miti e leggende » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/04/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789024580460

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Obeliskpoort"

De Obeliskpoort
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima