Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Ultieme Daghandels Gids: Investeer Intelligent Stap Voor Stap En Verdien Geld Met Aandelen, CFD & Forex

by HOMEMADE LOVING'S
pubblicato da WriteLounge

Prezzo online:
6,99

De Ultieme Daghandels Gids: Investeer Intelligent Stap Voor Stap En Verdien Geld Met Aandelen, CFD & Forex

Het boek vertelt je ook dat gewone daytraders geen rijke snobs zijn, noch gekke computerfreaks die urenlang voor de schermen zitten te kijken naar de aandelenkoersen. Misschien geeft het boek je - na het lezen van de laatste pagina - ook het gevoel dat je toch geen daytrader wilt zijn. Niet iedereen die geïnteresseerd is in aandelen, CFD's of andere financiële producten is een geboren daghandelaar. Misschien bent u ook na de laatste pagina ervan overtuigd dat u een perfecte daytrader bent. Vergeet uiteindelijk niet: Alle tips en trucs die u in het boek vindt, helpen u om het verlies te minimaliseren - begin niet meteen te denken dat u volgende week miljonair bent.

Deze gids geeft u waardevolle informatie over day trading en succesvolle handelsstrategieën. Of het nu gaat om forex, aandelen of meer: Dankzij de handige tips en trucs van experts en de wetenschappelijk onderbouwde kennis, profiteren beginners en gevorderden van dit boek.

In een korte periode van tijd, zult u leren daghandel expertise en met succes te verhogen uw activa op de beurs!

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, commercio e finanza internazionale » Finanze personali e Investimenti

Editore Writelounge

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9780463202456

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Ultieme Daghandels Gids: Investeer Intelligent Stap Voor Stap En Verdien Geld Met Aandelen, CFD & Forex"

De Ultieme Daghandels Gids: Investeer Intelligent Stap Voor Stap En Verdien Geld Met Aandelen, CFD & Forex
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima