Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Vandrande Djäknarne

Viktor Rydberg
pubblicato da Saga Egmont Swedish

Prezzo online:
4,99

Den småländska landsbygden är en plats full av brusande industrier, flödande älvar och sjungande skogar. Hit kommer tre gymnasister för att assistera vid sågverk och på andra platser, men det som till en början var ett trevligt initiativ för att skaffa lite livserfarenhet visar sig snart bli till en last för de tre pojkarna. Här stöter de nämligen på flera auktoritära vuxna som gång på gång försöker sätta de tre killarna på plats och få dem att veta vem som bestämmer. Men det visar sig vara svårare än så att få pli på gymnasisterna. Detta är en klassisk roman av en av Sveriges främsta författare. Den innehåller flera kritiska angrepp mot dåtidens syn på aga och straff mot arbetare. Viktor Rydberg (1828-1895) var en svensk författare, journalist och akademiker. Han tillhör en av de främsta förnyarna av den svenska litteraturen, och har skrivit klassiker inom såväl poesi som skräcklitteratur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende » Classici

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/01/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789176390405

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Vandrande Djäknarne"

De Vandrande Djäknarne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima