Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Werelddraaier - Tamara Geraeds
De Werelddraaier - Tamara Geraeds

Audiolibro De Werelddraaier

Tamara Geraeds
pubblicato da Bookora

Prezzo online:
12,99

Dit is deel 4 van de avonturenserie Christopher Plum. Klik voor de andere delen op de serie Kinderboek en Kids bij dit boek, of klik op de naam van de auteur.MEER ZOALS DITVind je dit leuk? Klik voor meer op de serie Kinderboek en Kids bij dit boek.OVER DIT BOEK Een reus kan je beter te vriend houden...Geholpen door een aantal bijzondere nieuwe vrienden lukt het Christopher en de andere Ridders van de Ronde Tafel om terug te keren naar de aarde. Maar daardoor zetten ze per ongeluk een eeuwenoude voorspelling in werking.Nu staan de Ridders voor hun grootste uitdaging tot nu toe. Atlas, de reus met de wereldbol op zijn schouders, is ontwaakt en brengt de hele wereld in gevaar. Met een simpele draai aan zijn bol kan hij heel wat schade aanrichten. Op hetzelfde moment duikt de gemene schurk Degroteb Oef op, met een duister plan.De vrienden moeten alles op alles zetten om hem te verslaan. Zal het hen opnieuw lukken om de wereld te redden?INTERESSES Avontuur Magie Fantasy Koning Arthur Spanning Actie Jeugd

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Bookora

Formato Audiolibro

Durata 06:30.53

Pubblicato 23/05/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789462555129

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Werelddraaier"

De Werelddraaier
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima