Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De actrice in mij

Sanne Hillemans
pubblicato da Sunny Hill Books

Prezzo online:
4,99

Lindsey Lanning staat bekend als een van de succesvolste actrices van deze tijd. Haar imago is belangrijker dan haar persoonlijke leven, tot ze een nacht met Nick doorbrengt.

Het liefst houdt Lindsey de charmante advocaat op afstand, maar naarmate ze elkaar vaker zien, brokkelt haar stevig opgebouwde muur stukje bij beetje af en leert Nick wie Lindsey is. De échte Lindsey, niet de glimlachende actrice die ze laat zien als er camera's in de buurt zijn.

Welk geheim gaat er schuil achter haar façade en is hun prille relatie sterk genoeg om te overleven als het verleden het heden inhaalt?

"De actrice in mij zal je hart breken, maar ik liet het met liefde gebeuren."

- Edriënne Groenewoud

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Sunny Hill Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/09/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789492670083

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De actrice in mij"

De actrice in mij
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima