Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De avonturen van een jonge bioloog

David Attenborough
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
14,99

Gezien bij RTL Late Night: 'Schitterend boek!'

Sir David Attenboroug, de bekendste bioloog ter wereld

'Onmogelijk om weg te leggen.' The Telegraph

Vijftig jaar geleden veranderde Sir David Attenborough de manier waarop we naar de natuur kijken voorgoed. In een tijd waarin de natuurdocumentaire nog niet bestond moest de man, die later Planet Earth zou maken, alles in de praktijk bedenken. In dit boek kijkt de legendarische Brit terug op die baanbrekende eerste stappen voor de BBC.

Een spectaculair reisverhaal waarin de lezer samen met Attenborough in gevecht gaat met kaaimankrokodillen, gaat racen met luiaards, gaat vissen naar piranha's en achter komodovaranen aangaat tijdens een gevaarlijke fotoshoot.

In zijn kenmerkende stijl vertelt de bekendste bioloog ter wereld het verhaal van het begin van zijn indrukwekkende carrière.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Geografia » Scoperte geografiche ed Esplorazioni , Ambiente e Animali » Cani Gatti e altri Animali » Animali, altri titoli

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/02/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789000361007

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De avonturen van een jonge bioloog"

De avonturen van een jonge bioloog
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima