Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Veel professionals beschouwen diabetes type 2 als een chronische en progressieve ziekte. Maar in werkelijkheid is deze vorm van suikerziekte omkeerbaar, zoals dr. Jason Fung uitlegt in dit revolutionaire boek. Diabetes type 2 is momenteel de belangrijkste oorzaak van blindheid, nierfalen, amputaties, hartaanvallen, beroertes en kanker. Jason Fung legt uit waarom conventionele behandelingen ervan - op basis van insuline of andere bloedsuikerverlagende medicijnen - de diabetes-problemen niet blijvend oplossen en kunnen leiden tot significante gewichtstoename en zelfs hartaandoeningen. Een koolhydraatarm dieet met gezonde vetten in combinatie met periodiek vasten is de enige manier om diabetes type 2 effectief te behandelen, aldus Fung. Met een voorwoord van Nina Teicholz, auteur van de internationale bestseller The Big Fat Surprise.

Dettagli

Generi Gastronomia » Cucina salutista e per specifiche diete , Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete » Self Help » Malattia

Editore Nieuwezijds B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789057125522

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De diabetes-code"

De diabetes-code
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima