Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De dochters van Fontana

Lori Nelson Spielman
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
11,99

Voor de lezers van Marian Keyes en Nicholas Sparks

`Een schitterend, ontroerend verhaal dat ons eraan herinnert alles uit het leven te halen.' Cecelia Ahern, auteur van PS Ik hou van je

De bijna tachtigjarige Paulina Fontana, bij iedereen bekend als Poppy, neemt haar achternichtjes Emilia en Lucy mee naar de Amalfi-kust om haar geboorteplaats te bezoeken. Eenmaal in Italiƫ aangekomen zegt Poppy dat ze zeker weet dat ze op de trappen van de kathedraal van Ravello eindelijk de liefde van haar leven zal ontmoeten, en daarmee `de vloek van de familie Fontana' zal doorbreken.

Tweehonderd jaar geleden zou Filomena Fontana een vloek hebben uitgesproken: geen enkele tweede dochter van de -Fontana-familie zou ooit nog haar grote liefde kunnen vinden. En inderdaad is sindsdien geen enkele tweede dochter heel gelukkig geweest in de liefde.

Tijdens hun reis vertelt Poppy de nichtjes steeds meer verhalen over hun lange, rijke familiegeschiedenis, goed bewaarde geheimen en verboden liefdes. Emilia en Lucy, net als Poppy allebei tweede dochters, raken langzaam in de ban van het betoverende Italiƫ en beginnen voorzichtig te dromen over wat ze tot dan toe voor onmogelijk hadden gehouden. Zal de liefde hen dan toch weten te vinden?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402312850

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De dochters van Fontana"

De dochters van Fontana
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima