Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De dood van Harriet Monckton

Elizabeth Haynes
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

  1. Harriet Monckton wordt dood aangetroffen. Vergiftigd of door eigen hand? Ze bleek verwikkeld te zijn in diverse relaties maar ook haar goede vriendin Frances is verdachte in deze zaak.

Getipt door het DWDD-Boekenpanel!

Elizabeth Haynes heeft met De dood van Harriet Monckton haar meesterwerk geschreven.

In november 1843 wordt de 23-jarige lerares Harriet Monckton dood gevonden achter de kapel in Bromley die ze regelmatig bezocht. Het dorp is geschokt, helemaal wanneer het autopsierapport vermeldt dat ze zwanger was. Harriet bleek verwikkeld te zijn in relaties met ten minste drie mannen, maar ook haar goede vriendin Frances wordt gezien als verdachte in deze moordzaak. Wie heeft Harriet vermoord en wie is de vader van haar ongeboren kind?

Elizabeth Haynes schreef vier psychologische thrillers die wereldwijd vertaald zijn en waarvoor ze diverse prijzen won. De dood van Harriet Monckton is gebaseerd op historische feiten.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Gialli storici , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/02/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789026149054

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De dood van Harriet Monckton"

De dood van Harriet Monckton
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima