Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slaget er vundet, fjenden er drevet på flugt, og alt ånder atter ro. Sådan tænker mange generaler - men tit tager de fejl.
Korps af specialtrænede soldater sørger krigen igennem for, at fjenden aldrig får fred. Kommandoenhederne slår til hvor som helst: En tysk general bliver kidnappet midt på Kreta. Faldskærmstropper befrier Benito Mussolini fra hans fængsel på en bjergtop. Og britiske enheder sprænger fabrikkerne i en norsk provinsby i luften og berøver Tyskland råstoffer til industrien.
Samtidig duellerer krigens parter på list, som når nazisterne forsøger at undergrave Englands økonomi med falske sedler, eller Stalins mesterspion narrer fjenden.
Bind 14 af EN VERDEN I KRIG tager med på krigens dristigste missioner. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica » Storia militare

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726380798

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De dristigste missioner"

De dristigste missioner
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima