Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De duisternis tussen ons

Molly Borjlind - Rolf Borjlind
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
13,99

Een verslavende Scandithriller van Rolf en Molly Börjlind - voor de liefhebbers van de thrillers over Rönning & Stilton. Topkwaliteit uit Zweden. Tijdens een winderige week in oktober verrast de 25-jarige Emmie haar ouders in hun huis in de archipel van Stockholm. Ze wil weten wat er echt gebeurde met haar broertje Robin, die verdween toen ze nog klein waren. Hij zou zijn verdronken, maar zijn lichaam werd nooit gevonden. Ze mist hem nog steeds verschrikkelijk.
Om verder te kunnen met haar leven, heeft ze duidelijkheid nodig, maar haar ouders willen haar vragen niet beantwoorden. Haar moeder reageert kil, haar ouders maken ruzie en het eens zo prachtige huis is in verval geraakt.
De dichtstbijzijnde buurman is een bejaarde kunstenaar, die in een oude vuurtoren woont. Tijdens een bezoek aan zijn studio ziet Emmie een aquarel van twee spelende kinderen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het een portret is van Robin en haarzelf, uit de zomer dat haar broertje verdween

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044979770

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De duisternis tussen ons"

De duisternis tussen ons
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima