Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De ensomme i Venedig

James Henry
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
8,28

Fortællingen om en anonym litterats besættelse af at få fat i den berømte forfatter Jeffrey Asperns kærlighedsbreve. I et forsøg på at få adgang til dokumenterne, der tilhører Asperns tidligere elskerinde, lejer han et værelse i en gammel venetiansk villa, hvor kvinden bor med sin aldrende niece. Ført af sin besættelse bliver han mere og mere skrupelløse i sin adfærd, så han til sidst står over for enten at opgive sit brændende ønske eller at opnå det ved en overvældende pris. Fortællingen er inspireret af en faktisk hændelse med Lord Byrons elskerinde Claire Clairmont.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771745474

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De ensomme i Venedig"

De ensomme i Venedig
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima