Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

???? NRCAl veertig jaar staat Art Keller aan de frontlinie van Amerika's langst durende conflict: de oorlog tegen drugs. Zijn obsessie om Adán Barrera, de machtigste drugsbaron ter wereld, te vangen heeft hem getekend. Het heeft hem geliefden gekost en zelfs een stukje van zijn ziel.Maar door één monster uit te schakelen heeft hij ongewild plaats gemaakt voor dertig nieuwe. Barrera's nalatenschap is een heroïne-epidemie die door Amerika raast. Keller wil die stoppen, maar hij is omringd door vijanden. De usual suspects en erger nog: een nieuwe regering die diepe banden heeft met de drugsmaffia. Van de Mexicaanse woestijn naar Wall Street, van de sloppenwijken inGuatemala naar de marmeren gangen van Washington D.C.: Don Winslow volgt een nieuwe generatie drugsbaronnen en politie, straatdealers en verslaafden, politici en witwassers, en kinderen die vluchten voor het geweld, op zoek naar een beter leven in een nieuw land. De grens is een onverschrokken portret van het hedendaagse Amerika.Over De grens`De grens van Don Winslow aan het lezen (in mei in de winkel). Deze man is sensationeel goed. Een rauw en spectaculair boek. Favoriete passage tot nu toe: 'Wat is het verschil tussen een hedgefundmanager en een kartelbaas? De Wharton Business School.' - Stephen King'Met dit boek heeft Winslow de Amerikaanse ziel geraakt' - New York Times'De succesvolle Amerikaanse thrillerauteur is met `'De Grens'' een stem geworden in het debat over drugs' - NRC Handelsblad`De grens' is uiterst verslavende lectuur, met een literaire straatwaarde waar de scenaristen van een seizoen `Narcos' alleen maar van kunnen dromen. - HUMO BE'Dit spannende boek schetst een treurig beeld van een land waarin alles met de vorige president toch de goede kant op leek te gaan' - Gooi- en Eemlander'Winslow schildert - op basis van overheidsrapporten, rechtbankstukken en interviews met (ex-)gevangenen- een portret van hedendaags Amerika waar in de oorlog tegen drugs weinig hoop is.' - ????VN Detective- en Thrillergids'Dit boek lijkt door een expert op het gebied van de Mexicaanse drugshandel te zijn geschreven. De grote hoeveelheid details en beschrijvingen maken het verhaal zeer geloofwaardig.' - NBD Biblion'De scherpste analyse van de Amerikaanse war on drugs en de meest genadeloze filering van Donald Trumps beleid vind je niet in de Democratische verkiezingsfolders, maar wel in `De grens', het derde deel van Don Winslows karteltrilogie en dé misdaadroman van het jaar.' - HUMODé misdaadroman van het jaar - ???? HUMO BE'Wat De grens tot zo'n weergaloos boek maakt is dat Winslow het fiasco van de drugsaanpak vervlecht met een aantal persoonlijke verhalen.' - ???? NRC'Thriller van het jaar' - Sunday Times

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/05/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789402757811

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De grens"

De grens
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima