Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De grootste truc aller tijden

Theodor Holman
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
10,99

Na de oorlog wordt een gezin in Nederland herenigd. Moeder en zoon zaten in hetzelfde Japanse kamp in Indiƫ en hebben een sterke band opgebouwd. Vader werkte in Birma aan de spoorweg en amuseerde zijn medegevangenen met zijn goocheltrucs.
Eenmaal weer bij elkaar ontdekt de zoon dat hij veel van zijn vader houdt maar niets van hem begrijpt. Vader probeert tevergeefs beroepsgoochelaar te worden en vestigt zich als bedenker van trucs. Als moeder sterft, kan vader de opvoeding niet aan en verdwijnt meer en meer. Hij belooft de zoon de rechten na te laten van de grootste truc aller tijden.
Een ontroerende, hilarische maar ook spannende familienovelle over de illusies die het leven ons flikt.

Theodor Holman (1953) is s chrijver, columnist, radiopresentator en scenarist. Hij groeide op in een Indis ch milieu, dat hij vaker in zijn romans en novellen verwerkte. Zijn vader was assistent-resident in Indiƫ. Zijn columns en literaire werk vallen op door zijn humor, de openhartige toon, cynisme en directheid.

Over Het blijft toch familie: 'Holmans boek behoort voor mij met Tsjechov, Elsschot, Carmiggelt, Reve tot het weinige proza dat na eerste lezing nog lang nie t uit is .' - Karel van het Reve

'Een schijnbaar luchtige maar in wezen hartverscheurend intieme roman.' - Willem Wilmink

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/02/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789046814994

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De grootste truc aller tijden"

De grootste truc aller tijden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima