Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Coach Scott Manson staat met zijn team voor een nieuwe uitdaging: levend terug in Londen komen

De spelers van London City zijn klaar voor de wedstrijd tegen Olympiacos in Athene. Scott Manson houdt zijn spelers strak in de hand: geen alcohol, geen bezoeken aan nachtclubs en ook vrouwen zijn verboden. Na de match vliegen ze terug voor de cruciale wedstrijd in het Silvertown Dock-stadion.

Scott had geen rekening gehouden met een dodelijk ongeval op de grasmat. Bekim Develi, de sterspeler van City, stort halverwege de wedstrijd neer en staat nooit meer op. De autoriteiten hebben echter hun handen vol aan de stakingen, rellen en crisis die Griekenland teisteren en zitten niet te wachten op een onderzoek. Scott zal de waarheid zelf moeten achterhalen - en snel ook, want de competitie wacht.

De pers over Transfermaand
`Met deze nieuwe reeks mikt Kerr op twee zeer verschillende doelgroepen: de voetbalfanaten die zelden een boek lezen en de al of niet voetbalminnende thrillerlezer. Geen van beide worden ze teleurgesteld.' Vrij Nederland
`Hij schrijft hij scoort!' Mail on Sunday
`Mooie thriller, met grafische grapjes, veel bekende namen en een mooi plot.' Maarten Moll, Het Parool

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/09/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789402304824

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De hand van God"

De hand van God
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima