Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kat en de generaal

Nino Haratischwili
pubblicato da Meridiaan Uitgevers

Prezzo online:
12,99

Vergeet de moraal, Alexander, vergeet haar. Vergeet Dostojevski en vergeet elke fabel met aan het einde altijd het zegevierende goede. Dat is allemaal onzin. Zo gaat het niet. Althans niet bij ons. Berlijn, 2016: Een Russische oligarch, Alexander Orlow, die `de Generaal' wordt genoemd, is samen met zijn negentienjarige dochter Ada een nieuw leven begonnen in Berlijn. Maar met haar groeiende aantal vragen over zijn verleden en de Tsjetsjeense oorlog komen de herinneringen bij hem terug. Tsjetsjeniƫ, 1995: Noera is zeventien wanneer een Russische legereenheid in de buurt neerstrijkt. Met het uitbreken van de eerste Tsjetsjeense oorlog versplintert haar droom om de benauwdheid van haar geboortedorp te kunnen ontvluchten. Berlijn, 2016: Alexander Orlow beseft dat het verleden hem zal blij-ven achtervolgen en dat het tijd is voor de afrekening. Maar daar heeft hij `de Kat' voor nodig, een koppige actrice van Georgische afkomst In De kat en de generaal brengt Haratischwili de afgronden in beeld die tussen de brokstukken van een Sovjetrijk in verval zijn ontstaan. Een psychologisch zeer geladen schuld-en-boeteroman over oorlog tussen landen en oorlog in de hoofden en harten.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Saghe , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Romanzi contemporanei » Saghe

Editore Meridiaan Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/09/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025453336

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kat en de generaal"

De kat en de generaal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima