Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kleine EHBO voor Dummies

Pam Smits
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
7,99

Ben je ooit gestoken door een wesp of heb je je vinger weleens aan de oven verbrand? En had je geen idee hoe je die wond moest verzorgen? Dat hoeft je niet meer te overkomen! Dit boekje vertelt je alles over het te lijf gaan van alledaagse probleempjes als blaren en een simpele verkoudheid. Bovendien lees je over het verlenen van hulp bij levensbedreigende situaties, breuken en spierletsel. Pam Smits is een ervaren massagetherapeut, geeft workshops en is redacteur en auteur van Voor Dummies-boeken. In dit boekje deelt ze graag haar EHBO-kennis met je.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Pronto soccorso e Sicurezza domestica

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789045356006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kleine EHBO voor Dummies"

De kleine EHBO voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima