Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kleine Frans voor Dummies

Dodi-Katrin Schmidt - Dominique Wenzel - Michelle M. Williams
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
7,99

Met dit handige boekje leer je op eenvoudige wijze Frans spreken. Of je nu scholier of toerist bent, of gewoon de beginselen van het Frans wilt oppikken, dit boekje biedt voor elk wat wils. Bereid je voor op heerlijke vakanties, een dagje winkelen in Franse warenhuizen en dineren in restaurants: je vindt het allemaal in deze compacte gids, dus ga snel aan de slag. Bonne chance! Dodi-Katrin Schmidt, Michelle M. Williams en Dominique Wenzel zijn allen experts op het gebied van de Franse taal en cultuur en alom gewaardeerde docenten, vertalers en auteurs.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di lingua e cultura francese » Corsi di francese

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789045355092

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kleine Frans voor Dummies"

De kleine Frans voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima