Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kleine Snapchat voor Dummies

Bert Verdonck
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
7,99

Je kunt Snapchat niet alleen gebruiken om ludieke video's te delen, je kunt het platform ook zakelijk inzetten: om ermee te communiceren of om influencer te worden. Het lijkt makkelijk om korte video's te maken en een paar filters toe te passen, maar Snapchat is veel meer dan dat! Wat zijn de belangrijkste functies en instellingen? Hoe blijf je op de hoogte? Wat zijn de beste tips en trucs? Je leest het allemaal in De kleine Snapchat voor Dummies. Bert Verdonck is social media master trainer, LinkedIn-expert en lifehacker. Samen met zijn internationale team geeft hij presentaties en trainingen aan grote organisaties. Bovendien schreef hij De kleine LinkedIn voor Dummies en De kleine WhatsApp voor Dummies.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » E-business » Marketing, PubblicitĂ  e Vendite » Marketing e vendite , Informatica e Web » Social media

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789045357133

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kleine Snapchat voor Dummies"

De kleine Snapchat voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima