Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kleine WhatsApp voor Dummies

Bert Verdonck
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
7,99

WhatsApp wordt wereldwijd door meer dan één miljard mensen gebruikt om te bellen en berichten, bestanden, foto's en videoberichten met elkaar uit te wisselen. Maar hoe begin je eraan? Wat zijn de belangrijkste functies en instellingen, ook qua veiligheid en privacy? Hoe eenvoudig is het om een groep op te zetten? Hoe deel je belangrijke momenten? Je leest het allemaal in dit boekje! Bert Verdonck is LinkedIn-expert, social media master trainer en lifehacker. Samen met zijn internationale team geeft hij presentaties en trainingen aan grote organisaties zoals Adecco, BNP Paribas, Canon, Deloitte, Engie, Orange en RBS. Bovendien is hij auteur van 'De kleine LinkedIn voor Dummies'.

Dettagli

Generi Informatica e Web » Social media

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/01/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789045355238

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kleine WhatsApp voor Dummies"

De kleine WhatsApp voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima