Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De koffiekakker

Marianne Busser - Ron Schroder
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
3,99

Wist je dat de allerduurste koffie ter wereld gemaakt wordt met koffiebonen die zijn uitgepoept door een kleine kattensoort? En dat je roofdierenpoep kunt gebruiken om vervelende katten en honden bij je huis weg te jagen? En wist je dat je kamelenkeutels kunt gebruiken om een vuurtje mee te maken?

*In dit boekje kun je lezen
wat een mens met poep kan doen
zoals bijvoorbeeld erin trappen
met je slipper of je schoen

Je zult lezen wat een mens
met een dierenkeutel kan
ook al stinkt het soms een beetje
misschien leer je er iets van!*

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789048853601

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De koffiekakker"

De koffiekakker
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima