Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kracht van identiteit benutten: en navigeren door de complexiteit van de adolescentie

A.N
pubblicato da NUR

Prezzo online:
0,00

Ontdek de kracht van binnen. Deze inzichtelijke verzameling hoofdstukken onderzoekt hoe je waardevolle vaardigheden kunt ontwikkelen zoals leiderschap, belangenbehartiging, emotionele intelligentie en veerkracht. Leer technieken om je zelfvertrouwen op te krikken, relaties aan te gaan en je gemeenschap positief te beïnvloeden. Krijg inzicht in geestelijke gezondheid, carrière aspiraties, cyber wellness en meer. Verhelderende vragen over zelfreflectie en voorbeelden uit de praktijk zullen je motiveren en begeleiden op je reis naar groei. Grijp deze kans om je menselijkheid te vergroten en je potentieel te ontketenen.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Adolescenti , Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Nur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 1230007530630

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kracht van identiteit benutten: en navigeren door de complexiteit van de adolescentie"

De kracht van identiteit benutten: en navigeren door de complexiteit van de adolescentie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima