Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Adrian Punescu scrie proz cu degetele arse de miracolul poeziei, i de aici succesul tulburtor, care, în loc s mântuie, înspimânt, oblig i rtcete. Poet al fluenelor de liliac în gârle de piatr rar, al brumelor de bronz, al cderii în rnile dorului i în hohote de chihlimbar, grav despicat de neiertare i de rzvrtire, Adrian Punescu intr în hotarele prozei prin vijelia reportajului. (...) Puin îi pas dac lumea îl aplaud sau îl înjur, el vrea s rstoarne i s cldeasc, i n-are timp s cpieze stând într-un picior, viaa e scurt i, dac nu vrea s se îndrepte prin cântec (i nu vrea), trebuie rezidit din mers i învat s cânte. Reportajul lui Punescu e, înainte de toate, unul de atitudine, adevrul sare din pagin ca miezul dintr-o ceap zdrobit cu pumnul (...), fulgerul, aparent liric i aparent hrnit de curcubeie, e un arc al îndoielii, un cârlig veninos umblând prin crpturile pmântului, strigtul doare, suspinul are ghimpi în cretet, gerul frige, apsarea înghea.

Durabila for a reporterului Adrian Punescu vine de acolo c el n-are chef, în nici o pagin, s fie râu de but în apte linguri, ci numai fluviu azvârlindu-se în mare, cu toate aluviunile i rzboaiele sufletului."

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786066863568

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De la Bârca la Viena i înapoi"

De la Bârca la Viena i înapoi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima