Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Wil je in één keer uitlezen.' Libelle

FBI-agent Drex Easton zit al jaren achter een misdadiger aan die hij ervan verdenkt acht rijke vrouwen te hebben vermoord. De enige overeenkomst tussen de zaken is dat er `een nieuwe man' in het leven van de slachtoffers zou zijn. Drex is ervan overtuigd dat Jasper Ford, de man die hij kent als Weston Graham, de moordenaar is.

Jasper Ford is sinds kort getrouwd met Talia Shafer, een succesvolle, rijke zakenvrouw. Drex gaat undercover als hun nieuwe buurman, maar er dreigt een onvoorzien probleem: Drex voelt zich enorm aangetrokken tot Talia. Maar is Talia een onschuldig slachtoffer of een medeplichtige?

Over de boeken van Sandra Brown

`Spanning die zijn tanden in je zet.' Stephen King

`Sandra Brown stelt nooit teleur!' Cosmopolitan

`Brown is een ware meester in het beschrijven van passie.' Publishers Weekly

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/04/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402314670

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De laatste troef"

De laatste troef
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima