Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De legende ontwaakt

Helena Dahlgren
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

De legende ontwaakt is het tweede deel in de spannende fantasy-trilogie Soul Riders, gebaseerd op de wereld van de online paardengame Star Stable. Het eerste boek, Het eiland van de paarden, eindigde superspannend, dus lezers kunnen niet wachten om te weten hoe het verdergaat met de Soul Riders. Lisa, Anne, Linda en Alex zijn ieder hun eigen weg gegaan in de strijd tegen het kwaad. Maar ze komen er┬Čachter dat ze in groot gevaar zijn. Ze moeten hun magische krachten meer onder controle krijgen en beter gaan samenwerken om de strijd tegen het kwaad te kunnen winnen. De vriendinnen gaan hiervoor in training bij de dru├»den en leren wat het werkelijk betekent om een Soul Rider te zijn. Magie, vriendschap en paarden. Een spannende serie voor elke paardenliefhebber!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789020631326

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De legende ontwaakt"

De legende ontwaakt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima