Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De legende van Swanhilde

Linnea Hartsuyker
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
12,99

De legende van Swanhilde van Linnea Hartsuyker is een hartverscheurende Vikinglegende over Ragnvald en Swanhilde, broer en zus. De legende van Swanhilde van Linnea Hartsuyker is een hartverscheurende Vikinglegende over Ragnvald en Swanhilde, broer en zus. Zij bevecht haar eigen vrijheid, maar naarmate haar broers aanzien groeit als rechterhand van koning Harald de Blonde, wordt zij als politieke buit steeds begeerlijker. Ragnvald en Swanhilde, ooit elkaars liefste kameraden, komen op dramatische wijze tegenover elkaar te staan als zij trouwt met zijn aartsvijand Solvi de Korte. De roman voert de lezer mee in de mythische, gewelddadige en bijgelovige wereld van de Vikingen, en is gebaseerd op de Heimskringla, een cyclus Oudnoorse liederen uit de negende eeuw.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende » Narrativa d'ambientazione storica » Romanzi contemporanei , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/08/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789024577163

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De legende van Swanhilde"

De legende van Swanhilde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima