Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De nacht voor mijn eerste lesdag bracht ik opgewonden en onhoorbaar masturberend door op mijn helft van de matras, zonder een oog dicht te doen.

Celeste Price, jong, getrouwd, aantrekkelijk, lerares op een middelbare school, heeft een geheim. Ze hunkert naar jongens van veertien, jongens zoals die in haar klas zitten. Jongens zonder baardgroei, met een smalle borstkas en een verlegen blik. Ze kan niet wachten tot de zomervakantie is afgelopen.

Binnen een week na de start van het schooljaar heeft Celeste de bedeesde Jack Patrick in haar web gevangen. Ze beminnen elkaar in het donker in haar auto, bij hem thuis als zijn vader aan het werk is, en tussen de lessen door in haar klaslokaal.

Maar hun affaire wordt aan alle kanten bedreigd. De vader van Jack probeert Celeste te versieren. Jack wordt ouder, en daarmee steeds minder aantrekkelijk. En er is natuurlijk altijd het risico van ontdekking

De lerares is een grootse literaire satire, geschreven in een knetterende, ongeremde stijl, dat in de Verenigde Staten en Engeland veel stof deed opwaaien.

`Een hedendaagse Lolita.' Lifestyle Mirror

`De lerares wordt zeker een van de meest besproken boeken van het jaar - en terecht.' Florida Book Review

`Het meest controversiƫle boek van dit jaar.' Cosmopolitan USA

`Een gewaagde poging om een zeer onsympathieke hoofdpersoon neer te zetten, en om de vraag op te werpen of de maatschappij vrouwen laat wegkomen met misdaden waar mannen voor verketterd worden.' Time Magazine

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Classici

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/09/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789460236785

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De lerares"

De lerares
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima