Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De leugens van Lance

Juliet Macur
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Als journaliste Juliet Macur in de zomer van 2013 Lance Armstrong op zijn fraaie landgoed bezoekt, maakt de renner een verslagen indruk. Macur is een van de weinigen die hij wil ontvangen. Al tien jaar lang volgt de sportjournaliste hem op de voet en ze voerde vele gesprekken met hem, tijdens de Tour en daarbuiten. Voor De leugens van Lance sprak Juliet Macur meer dan honderd getuigen: vrienden en familieleden, autoriteiten en sportofficials, maar vooral renners. Mannen die Lance beter kenden dan wie ook vertelden openhartig over hun ervaringen met het wielerfenomeen. Juliet Macur beschrijft hoe Lance Armstrong jarenlang iedereen wist te misleiden, met de welwillende hulp van trainers, artsen en sportofficials. De leugens van Lance is een meesterlijke reconstructie van de ondergang van een wielerheld, het definitieve boek over Lance Armstrong, en een sportboek dat leest als een thriller.

Dettagli

Generi Sport » Atleti e personaggi dello sport , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Sportivi

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/03/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789400402188

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De leugens van Lance"

De leugens van Lance
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima