Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De lotgevallen van Ferdinand Huyck

Jacob van Lennep
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
6,99

`De lotgevallen van Ferdinand Huyck' door Jacob van Lennep verscheen in 1840 en geldt als een van de grootste klassiekers van de Nederlandse literatuur. Na zijn grand tour in Italië keert de jonge jurist Ferdinand Huyck terug naar Nederland, waar hij verwikkeld raakt in allerlei situaties en intrigerende personen ontmoet. Zoals de bevallige Henriëtte Blaek, op wie Ferdinand verliefd wordt, en haar lastige oom Jacobus, die wil dat zij met een ander trouwt. De voortvluchtige redder-in-nood Bos, die Ferdinand op zijn beurt zal proberen te helpen, en diens mooie dochter Amelia - op wie Henriëtte jaloers wordt. Jacob van Lennep (1802-1868) was rijksadvocaat, Tweede Kamerlid, historicus, vertaler én schrijver en werd beroemd met historische romans zoals `De Roos van Dekama' en zijn grootste succes `De lotgevallen van Ferdinand Huyck'. De inleiding bij deze uitgave is van Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde en schrijver van de Van Lennep-biografie `Een bezielde schavuit' (2018).

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789020415889

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De lotgevallen van Ferdinand Huyck"

De lotgevallen van Ferdinand Huyck
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima